Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
UA Divulga - Unitat de Cultura Científica i de la Innovació (UCC+i)

Què és UA Divulga

 

UA Divulga és la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació (UCC+i) de la Universitat d'Alacant. Dependent del Vicerectorat de Recerca i Transferència de Coneixement i la Unitat de Comunicació, naix per a potenciar la comunicació i la divulgació de les troballes de les investigadores i investigadors de la UA. El compromís de la UCC+i de la UA és fomentar l'interès per la ciència, les vocacions científiques i el talent innovador, així com potenciar la recerca en les noves generacions.

La UCC+i compta amb el suport de la Fundació Espanyola de la Ciència i la Tecnologia (FECYT), dependent del Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat. D'aquesta manera, la Universitat d'Alacant se suma, com a membre acreditat per la FECYT, a la Xarxa d'Unitats de Cultura Científica i de la Innovació (Xarxa UCC+i) amb la missió de fer comprensible el valor del treball científic a la societat i potenciar així la cultura científica de la ciutadania i el seu interès per la ciència, la tecnologia i la innovació.

 

Serveis

 

  • Comunicació de resultats de R+D+i

Les activitats de comunicació de resultats de R+D+i són totes les associades a la difusió d'informacions i continguts que compleixen determinats criteris noticiables. En concret, que siguen nous i d'actualitat i que estiguen associats directament a resultats produïts en els centres de recerca de la Universitat d'Alacant.

  • Divulgació general del coneixement científic i tecnològic

S'entenen per activitats de divulgació del coneixement científic i tecnològic totes les orientades a difondre informacions i continguts que no necessàriament siguen nous o d'actualitat, però que contribuïsquen a augmentar el nivell de cultura científica i tecnològica de la ciutadania.

 

 

UADIVULGA EN COMCIRED

 

La Xarxa d'UCC+i (ComCiRed) té per objectiu fomentar l'intercanvi d'experiències i la cerca de sinergies entre entitats, fet que millora la qualitat dels productes i serveis de les UCC+i i promou l'optimització de recursos. El registre garanteix el compliment dels requisits mínims que han de complir una Unitat de Cultura Científica i de la Innovació per a poder ser considerada com a tal i, d'aquesta manera, passar a formar part del directori d'UCC+i de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT), coordinadora de la Xarxa.